Ban đào tạo - Hiệp hội Internet Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 3 số 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Hot line: 0904.237347

Điện thoại: (84 4) 3633 0355

Email: bandaotao@via.edu.vn

ĐĂNG KÝ

Khóa học:Sáng tạo Ý tưởng kinh doanh đổi mới sáng tạo theo mô hình EMI cho người khởi nghiệp