Trang chủ
Giảng viên
12/10/2016 | 03:06:06 PM
Đội ngũ Giảng viên Khóa Quản trị DN & Khởi sự

Đội ngũ giảng viên VIA

18/11/2015 | 04:39:28 PM
Nhóm Giảng viên MITV

Danh sách các giảng viên MITV

Khóa học nổi bật

KHÓA HỌC: Khởi nghiệp sáng tạo với IoT

KHÓA HỌC:  “Khởi nghiệp sáng tạo trên nền công nghệ…

Khóa học Chuyển hóa Trở thành người bán hàng Tự nhiên và đẹp nhất

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHẠM NGÕ ĐIỂM G CẢM XÚC…

Học viên nói

  • Những khóa học của VIA làm tôi thực sự bất ngờ về chất lượng của đội ngũ giảng viên và nội dung của chương trình rất thực tế và đúng chuẩn mực quốc tế Trần Kiên - CEO iNET.vn

Ảnh hoạt động